75

کنترل دیگ

0 نظر برچسب: , , , , ,

کنترل دیگ ECL 300 ECL 300  یک کنترلر دمای الکترونیکی  که میتوان آن را بوسیله یک کارت ECL برای کاربردهای مختلف برنامه ریزی نمود. کنترلر ECL 300   دارای خروجیهای  ترایاک …