آرشیو برچسب ها : یونیت هیتر مرغداری و گلخانه

یونیت هیتر مرغداری،بوینت هیتر گلخانه،یونیت هیتر کارخانه،یونیت هیتر ورزشگاه،بوینت هیتر پرورش قارچ دستگاه یونیـــت هیتــــر یونیت هیتر سیستم  ساده ای است که جریان هوای گرم را در حجم گسترده ای به حالت مطلوب بخش کرده و در صورت لزوم قابل کنترل بوسیله ترموستات می باشد. این سیستم  بیشتر به منظور بهره مندی در کارگاهها، کارخانجات، […]