آرشیو برچسب ها : یخساز مکعبی رستوران

انواع دستگاه های یخساز به شرح ذیل میباشند: ۱- دستگاه یخساز حبه ای یا مکعبی ۲- دستگاه یخساز تیوب یا لوله ای ۳-دستگاه  یخساز پولکی یا صفحه ای ۴-دستگاه یخساز پودری یا برفی مشخصات کلی دستگاه های یخساز فوق به شرح ذیل میباشد : ۱- دستگاه یخساز حبه ای یا مکعبی در ابعاد و اندازه […]