آرشیو برچسب ها : گندزدایی

یکی از مشکلاتی که درسیستم های  آب خنک کن وجود دارد رشد سریع میکرو ارگانیسم های موجود در آب میباشد . برای رشد میکرو ارگانیسم ها، فضای تاریک و کثیف و نسبتاً گرم مدارهای انتقال آب همواره محل مناسبی میباشند و این امر باعث ایجاد اختلال در فرآیند تبادل حرارتی میشود.برای همین یکی از مهمترین […]

پکیج کلرزنی استفاده از ترکیبات کلر یا کلرزنی یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و از بین بردن پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد. با توجه به اهمیت گندزدایی آب آشامیدنی و پسابهای تصفیه شده و آبهای صنعتی ,پکیج های آماده کلرزنی با ظرفیت های متفاوت طاحی و تولید […]