محدودیت های دمای آب خنک کن

محدودیت دمای آب خنک کن

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

بهره برداری چیلرهای جذبی هنگام بهره برداری از چیلرهای جذبی ملاحظات بسیاری در نظر گرفته می شود،از جمله: محدودیت دمای آب خنک کن پلانتهای ترکیبی چیلر ملاحظات ویژه برای چیلرهای…