75

کنترل دیگ

۰ نظر برچسب: , , , , ,

کنترل دیگ ECL 300 ECL 300  یک کنترلر دمای الکترونیکی  که میتوان آن را بوسیله یک کارت ECL برای کاربردهای مختلف برنامه ریزی نمود. کنترلر ECL 300   دارای خروجیهای  ترایاک …

74

کنترل دیگ

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

کنترل دیگ ECL 100B موارد استفاده : ECL 100B   کنترلی جهت متعادل کننده دما  در سیستمهای گرمایشی  با سوخت مایع و یا گاز میباشد . ECL 100B  دارای خروجیهای رله…