64

کلید مینیاتوری

0 نظر برچسب: , , , , ,

کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم ( MCB-DC ) کلید ها ی فوق در دو تیپ روشنایی (B) ، موتوری (C) در انواع تک پل و دو پل تولید می شوند و…

62

کلید خازنی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کلیدهای خازنی -کلیدهای قطع و وصل خازنی از 24 الی 240 کیلو ولت -کلید های قطع و وصل جهت استفاده در انواع کوره های صنعتی