77

کلید ترکیبی مینیاتوری

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی این نوع کلیدها, ترکیبی از کلیدهای جریان نشتی و مینیاتوری تک فاز با نول می‌باشند که علاوه بر قطع مدار در اثر نشت جریان…

64

کلید مینیاتوری

0 نظر برچسب: , , , , ,

کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم ( MCB-DC ) کلید ها ی فوق در دو تیپ روشنایی (B) ، موتوری (C) در انواع تک پل و دو پل تولید می شوند و…

71

کلید مینیاتوری

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب ( MCB-AC ) استفاده از وسایل حفاظتی در یک مدار به منظور جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی ،اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای…