آرشیو برچسب ها : کلید خازنی

کلیدهای خازنی -کلیدهای قطع و وصل خازنی از ۲۴ الی ۲۴۰ کیلو ولت -کلید های قطع و وصل جهت استفاده در انواع کوره های صنعتی