کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

کلکتور خورشیدی تاثیر گرمایی اشعه های خورشید را می توان در پدیده های روزمره زیادی مشاهده نمود هنگامی که در یک روز سرد که پنجره بسته است خورشید مستقیماً به…

ساختمان تاسیسات خورشیدی

ساختمان تاسیسات خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

ساختمان و کارکرد تاسیسات خورشیدی کلیه قطعات تشکیل دهنده اصلی تاسیسات خورشیدی را به کمک دیاگرامی کلی که فقط تامین آب گرم خورشیدی را در بر میگیرد نمایش می دهد…