گرمایش خورشیدی

گرمایش خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

گرمایش خورشیدی خورشید گرما و نوری فراهم می کند که طول سال در زندگی ما حیاتی است یکی از کاراترین راه های مهار انرژی خورشیدی استفاده از آن برای گرم…

آزمون نیرو و پروتوهای نور

آزمون نیرو و پروتوهای نور

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

آزمون نیرو و پروتوهای نور با استفاده از نوار چسب کاغذ بزرگ را به دیوار بچسبانید سپس یک قطعه از رشته نخ را برداشته و یکی از دو سر آن…