ابزوربر

ابزوربر چیلر جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

ابزوربر –    ابزوربر حاوی ماده جاذب است –   محفظه جاذب نیز همچون اواپراتور یک مبدل پوسته و لوله است که در لوله های آن آب برج خنک کن…

نگهداری چیلرهای جذبی

نگهداری چیلر جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

ملاحظات نگهداری چیلر جذبی ملاحظات نگهداری دفتر ثبت گزارش روزانه چیلر امروزه بعد از اینکه یک چیلر جذبی نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت چیلر بدون اواپراتور تمام…