آرشیو برچسب ها : کارخانه منبع کوئل دار

منبع های کویلدارشرکت حرارت گستربر اساس نقشه و روش تولید شرکت( بل اند گاست )امریکا، معتبرترین و باسابقه ترین تولید کننده منابع کویلداردر دنیا، می باشد که با در نظر گرفتن کلیه جوانب مهندسی و استانداردها به منظور ایجاد آب گرم مورد استفاده از طریق بخار یا آبداغ طراحی شده اند. منابع کویل دار شرکت […]