کوره رنگ

کوره رنگ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تولید وعرضه انواع دستگاههای کوره رنگ برای رنگ کاری به صورت استاتیک در ظرفیت های مختلف یکی دیگر از خدمات شرکت دمایار می باشد کورینگ که بنا به درخواست مشتری…