پد سلولزی دمایار

پد سلولزی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پد سلولزی یکی از واسطه های سرمایش تبخیری می باشد که در سیستم هایی با راندمان حرارتی بالا مورد استفاده قرار می گیرد. پدهای سلولزی گروه صنعتی دمایار از ورق…

قیمت پد سلولزی

پد سلولزی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پد سلولزی یکی از واسطه های تبخیری می باشد که در سیستم های سرمایش تبخیری مورد استفاده می باشند. پد سلولزی گروه صنعتی دمایار از لایه های نازک منظم و…

قیمت پد سلولزی

پد سلولزی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پد سلولزی یکی از واسطه های سرمایش تبخیری محسوب می شوند. که در سیستم های ایجاد سرمایش وگرمایش مورد استفاده قرارمی گیرند پد سلولزی از ورقه های نازک منظم و…