آرشیو برچسب ها : کارایی فیلتر شنی

کاربرد فیلترهای شنی گروه دمایار برای جذف ذرات معلق آب و کاهش کدری آب و همچنین حفظ طعم، بو، رنگ، مواد آلی و کلر آزاد می باشد. مشخصات فنی: فشار کار ۵ بار و طراحی ۶ بار و فشار تست ۹ بار از جمله ویژگی بارز این محصول دمایار می بشاد. با شیر نیمه اتوماتیک، […]