چیلر-جذبی

چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

1- سیستم ACA Flow : در چیلر آب خنک کننده خروجی از برج خنک کننده ابتدا وارد ابزوربر چیلر شده و پس از عبور از کندانسور مجددا” وارد ابزربر گردیده…