پلانت های ترکیبی چیلر

پلانتهای چیلر ترکیبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

 پلانتهای چیلر ترکیبی (چندگانه) چیلرهای جذبی دارای دو ویژگی کاری هستند که این ویژگی ها می توانند بازدهی کلی سیستم را به طور محسوسی بهبود داده و هزینه های انرژی…