پکیج-کلر-زنی

پکیج کلرزنی

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

پکیج کلرزنی استفاده از ترکیبات کلر یا کلرزنی یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و از بین بردن پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد.…