پکينگ-تصفيه-فاضلاب

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب

0 نظر برچسب: , , , , , ,

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب فرآیند لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS)  این فرآیند برای افزایش غلظت بیومس در تاسیسات تصفیه فاضلاب برای رسیدن به استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر پساب و یا…