پکیجهای-اتش-نشانی

پکیجهای اتش نشانی

0 نظر برچسب: , , , , ,

در کشورهای مختلف برای اتشنشانی قوانین سختی تدوین شده که یکی از کامل و سخت گیرانه ترین مقررات،مقـــررات انجمــن ملــي حفاظت د ر برابر آتــــــش يا (National Fire Protection Association)…