پکينگ-تصفيه-فاضلاب

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب فرآیند لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS)  این فرآیند برای افزایش غلظت بیومس در تاسیسات تصفیه فاضلاب برای رسیدن به استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر پساب و یا…

پکينگ-تصفيه-فاضلاب

پکینگ تصفیه فاضلاب

۰ نظر برچسب: , , , , ,

پکینگ (مدیا)ی معلق تصفیه فاضلاب   سیستم IFAS با رشد چسبیده معلق (MBBR) در این سیستم از مدیای کوچک (رندوم مدیا) با سطح ویژه بالا استفاده میشود. این سیستم به…