ایستگاه پمپاژ نفت

ایستگاه پمپاژ نفت

۰ نظر برچسب: , , , ,

نوع سیم پیچ، یک یا برکنار خصوصی WENTA مبدل صافی استیل ضد زنگ، فیلتر روغن سوخت با WENTA خاص (ساخته شده است، به ویژه، نفت سوخت با سطح فیلتراسیون کافی…