پمپهای گریز از مرکز

الکتروپمپ ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

انواع پمپها: پمپهای دنده ای پمپهای خود تنظیم دارای دنده د اخلی و خارجی، از نوع جابجایی مثبت گرد شی ،جهت پمپاژ انواع روغن ها و مایعات نفتی مانند گازوییل می باشد.…