آرشیو برچسب ها : پرورش دهندگان مرغ

تامین هوای مناسب در سالن های پرورش یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و تولید دام و طیور تامین هوای کافی و مطلوب بای تنفس آنهاست هوای مطلوب برای مرغ بومی بایستی ۵۰ تا ۶۰ درصد رطوبت داشته و مقدار اکسیژن آن کافی باشد.بنابرین نصب یک رطوبت سنج در فاصله ۳۰ سانتیمتری از کف سالن و […]

error: دزدی ممنوع !!!