توریبین گاز

توربین گاز

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

توربین گاز این گونه توربین ها با گاز ناشی از احتراق مخلوطی از هوای فشرده پرفشار و سوخت کار می کنند توربین های گاز در دو گروه صنعتی و غیر…