مه پاش الکترونیکی

مه ساز الکترونیکی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

رطوبت ساز و مه ساز و انواع سیستم های مه پاش و رطوبت پاش از جمله سیستم هایی می باشد که در گروه صنعتی دمایار قابل تولید می باشد. مه…

مه پاش و رطوبت پاش دمایار

مه پاش و رطوبت پاش

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

دستگاه مه پاش و رطوبت پاش گروه صنعتی دمایار دارای امکان تنظیم دقیق رطوبت محل مورد نظر به میزان دلخواه را می باشد همچنین این سیستم باعث تصفیه هوا و…