دستگاه زباله سوز شرکت دمایار

زباله سوز

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

رشد سریع صنایع آلاینده خصوصاً در مجتمع های پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت، همین طور پسماندهای عفونی در بخش بهداشت و درمان و بیمارستان باعث آلودگی میحط زیست…