سلول سوختی

سلول سوختی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول سوختی فرایند تولید الکتریسیته در سلول های سوختی که در ابتدای به وجود آمدنشان آنها را باتری های گازی می نامیدند تقریبا عکس فرایند الکترولیز است.در الکترولیز انرژی الکتریکی…