انواع هیتر تابشی

هیتر تابشی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

حرارت از هیتر تابشی است به زودی به ساطع عنوان اشعه سطح ضربه و هیچ ضرر و زیان در راه وجود دارد. گرمای است و سپس به هوا به این…