دستگاه هواساز

هواساز هایژنیک

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

دستگاه هواساز هایژنیک در محل هایی که نیاز به هوای پاک(clean air )  میباشد به منظورتهیه گرمایش و سرمایش و ایجاد فشار مثبت ازدستگاه هواسازهای هایژنیک استفاده می شود. محل…