فزوش انواع هواکش های دمایار

هواکش

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

تهویه مناسب یکی از پیش شرط های مناسب تمامی مرغداری ها، دامداری ها و دیگر کارگاه های صنعتی می باشد. برکسی پوشیده نیست که داشتن سیستم تهویه ای با قدرت…