هواساز-دوجداره-مکشی

هواساز دوجداره مکشی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

• متناسب به منظور اجرا  در فضاي داخل و خارج (In Door or Out Door) • تولید شده با پانل هاي دوجداره به منظور کاهش صدا و هدر رفتن انرژی…