فن و پد

سیستم فن و پد گلخانه

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

در این سیستم هوای بیرون از سالن به وسیله ی فن ها از پشت پدهای مرطوب مکیده می شوند و حرکت هوا در مسیر تا محل خروج از فن موجبات…