کنترل ظرفیت کریستالیزاسیون

کریستالیزاسیون

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

کنترل ظرفیت هدف اصلی سیستم کنترل ظرفیت چیلر عبارتست از حفظ درجه حرارت آب سرد خروجی از اواپراتور به شکلی قابل اطمینان سیستم کنترل بر دمای آب سرد خروجی نظارت…