نور کافی پرورش مرغ

نور مناسب پرورش مرغ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

نور مناسب پرورش مرغ از هفته دوم بعد از تولد جهت رسیدن به بلوغ جنسی مطلوب یک برنامه نوردهی منظم و کنترل شده اعمال می شوداگر نور سالن شدید و…