آرشیو برچسب ها : نمایندگی لوله پلی اتیلن

جهت جمع آوری فاضلاب و همچنین برای دریچه بازدید و شستشوی مسیر از حوضچه یا منهول ها  استفاده میشود. جهت ساخت بدنه اصلی منهول از لوله پلی اتیلن با پروفیل خاص که دارای دوام بالایی  نسبت به پروفیلهای دیگر میباشند استفاده میشود. دریچه آدم رو، پلکانها، سکوی استقرار و بازدید برای اپراتور، همگی از جنس […]