پمپ-شناور-لوارا

پمپ شناور لوارا

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

پمپ شناور لوارا از پمپ فوق در چاه های ۶ و ۸  اینچ بهره گرفته میشود. موارد استفاده : Oقابل استفاده درسیستم های آبرسانی Oبهره گیری در سیستم های آبیاری…