هیتر تابشی دمایار

هیتر تابشی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هیتر تابشی دستگاهی می باشد که از طریق بازتاب گرما توسط اجزاء آینه مانند عملکردی همچون گرمایش ناشی از تابش خورشید دارد. هیترهای تابشی گروه صنعتی دمایار از مشعل ،…

انواع هیتر تابشی

هیتر تابشی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

حرارت از هیتر تابشی است به زودی به ساطع عنوان اشعه سطح ضربه و هیچ ضرر و زیان در راه وجود دارد. گرمای است و سپس به هوا به این…