37

هواده سطحی

0 نظر برچسب: , , , , ,

هواده سطحی ( Surface Aerator) هوادهی و اختلاط راکتورهای بیولوژیکی را می‌توان با استفاده از هواده سطحی انجام داد. این دستگاه‌ها با امکان طراحی در اندازه‌های مختلف استاندارد، اکسیژن مورد…

هواده-سطحی

هواده سطحی

0 نظر برچسب: , , , , ,

هواده سطحی ( Surface Aerator) هوادهی و اختلاط راکتورهای بیولوژیکی را می‌توان با به کار گیری هواده سطحی انجام داد. این دستگاه‌ها با امکان طراحی در اندازه‌های مختلف استاندارد، اکسیژن…