فیلتر-کربنی

فیلتر کربنی

۰ نظر برچسب: , , , , ,

فیلتر کربن فعال این فیلتر جهت از بین بردن طعم، بو، رنگ، BOD، COD، مواد آلی و کلر آزاد استفاده فراوان دارد. کربن فعال مواد آلی موجود در آب را…