اسمز-معکوس

سیستم اسمز معکوس

۰ نظر برچسب: , , , , ,

سیستمهای اسمز معکوس (RO) با پیشرفت تکنولوژی ساخت ممبرین های اسمز معکوس و کاهش قیمت آنها دامنه استفاده از سیستمهای تصفیه به روش اسمز معکوس توسعه یافت به نحوی که…