بیوراکتورهای-غشایی

بیوراکتورهای غشایی

۰ نظر برچسب: , , , , ,

در فرآیند MBR روش‌های قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی پیشرفت کرده است. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی استفاده می‌شود. فرآیندهایی که براساس انواع…