انواع ایرواشر

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

ایر واشر یک قطعه از تجهیزات طراحی شده است که برای بهبود کیفیت هوا توسط شستشو هوا که از طریق آن حرکت می کند و تنظیم رطوبت به حفظ محیط…

ایرواشر

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , ,

ایرواشر این سیستم از نظر قسمتهای مختلف مانند هوارسانی یک منطقه ای حجم ثابت بوده و فقط به جای کویل سرمایی به قسمت (AIR WASHER) مجهزمیباشد. این قسمت متشکل از…

یرواشر

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , ,

عملیات افزایش میزان رطـوبت نسبی برای داشتن هـوای مرطـوب در این بخش صورت میگیرد. در بخش ایرواشـر، هوا پس از گذر از لـوورهای یکنـواخت کننده جـریان هوا،از روی نـازلهای پاشش…

سیستم-تهویه-گلخانه

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , , ,

دستگاه ایرواشر دستگاه ایرواشر غبار وذرات و سایر آلودگی ها را از هوایی که به آن وارد می شود زدوده و هوای تمیز را بیرون میدهد . هوا به وسیله…

ایرواشرgf

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , ,

ایرواشر ایرواشر دستگاهی میباشد که جهت غبارگیری و زدودن آلودگی هوا، رطوبت زنی، رطوبت گیری و خنک سازی هوا مورد استفاده قرار میگیرد.ایرواشر می‌تواند بصورت مستقل و یا بعنوان جزیی…