اسپیلت-دیواری

اسپلیت دیواری

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

این دستگاه به صورت خودکار در ۲ ساعت اول کارکرد , یک درجه دمـای انتخابی ســرمایش یا گــرمایش را کاهــش می دهد و طی  ۵ ساعت بعدی به تدریج دمای…