شیرگاز-توپی-قفل-شونده

شیرگاز توپی قفل شونده

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیرگاز توپی قفل شونده متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰ تا ۴۵…

شیرکنترل-گاز-ترموکوپل-دار-90درجه

شیرکنترل گاز ترموکوپل دار ۹۰ درجه

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیرکنترل گاز ترموکوپل دار ۹۰ درجه متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰…

شیر-آب-توپی

شیر گاز توپی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر گاز توپی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰ تا ۴۵ درجه…

شیر-کنترل-گاز-پایه-کلیپسی-90-درجه

شیر کنترل گاز پایه کلیپسی ۹۰ درجه

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گازساده ـ پایه کلیپسی۹۰درجه متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰…

شیر-کنترل-گاز-پایه-کلیپسی

شیر کنترل گاز پایه کلیپسی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ساده ـ پایه کلیپسی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه…

شیر-کنترل-گاز-ساده

شیر کنترل گاز ساده

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ساده ـ پایه پیچی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه…

شیر-کنترل-گاز-ترموکوپل-دار

شیر کنترل گاز ترموکوپل دار

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ترموکوپل دار این شیر برای کنترل گاز و حرارت در وسایل گاز سوز مانند فر گازهای خانگی و فرهای صنعتی که دارای یک ورودی و دو خروجی…

شیر-کنترل-گاز-ترموستاتیک

شیر کنترل گاز ترموستاتیک

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ترموستاتیک این شیر برای کنترل گاز و حرارت در وسایل گاز سوز مانند فر گازهای خانگی و فرهای صنعتی که دارای یک ورودی و دو خروجی میباشد…