بیسشبیبیس

سختی گیر مغناطیسی

0 نظر برچسب: , , , , ,

رسوبگیر مغناطیسی مشکلات ناشی از رسوب گرفتگی : –  کاهش ضریب حرارت و راندمان حرارتی – افزایش افت فشار و کاهش دبی جریان آب –  کاهش عمر لوله ها –…