دستگاه-ازن-زن

دستگاه ازن زن

0 نظر برچسب: , , , ,

از قوي‌ترين اكسيد كننده هاي موجود در طبيعت میتوان به گاز ازن با فرمول شيميايي (O3) اشاره کرد. گاز ازن در طبيعت به دو حالت توليد مي گردد، يكي تابش…