آشغالگیر-ریز-مکانیکی

آشغالگیر ریز مکانیکی

0 نظر برچسب: , , , , ,

آشغالگیر فاضلابی که وارد تصفيه‌خانه می‌شود گاه دارای تکه‌های چوب ريشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه ديگر میباشد. به منظور حفاظت از تجهيزات و کاهش اختلال در جريان داخل…