آشغالگیر-ریز-مکانیکی

آشغالگیر ریز مکانیکی

۰ نظر برچسب: , , , , ,

آشغالگیر فاضلابی که وارد تصفیه‌خانه می‌شود گاه دارای تکه‌های چوب ریشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه دیگر میباشد. به منظور حفاظت از تجهیزات و کاهش اختلال در جریان داخل…