برج های صنعتی گروه دمایار

برج ها

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي فرآیندهای اصلی جذب و دفع، تقطیر، در برج ها انجام می گیرد. جریان مایع و گاز در سمینی با پکینگ ها در تماس با…

فروش انواع برج های صنایع

برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و … در برج های صنایع انجام مي پذيرد.برای تبادل جرم در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها…